Bevezető

Egy ember változásának kulcsa maga az ember.

Kizárólag TE vagy az, aki képes meggyógyítani önmagadat és alakítani a saját életedet.

Ezt már biztosan hallottad, és a következő kérdés mindig a "HOGYAN".

 

Tapasztalatom szerint a következő dolgok együttállására, összjátékára van szükség a sikeres önismereti folyamathoz:

(Lélek terület:)

1. SZÁNDÉK: Belső indíttatás, hogy tennem kell valamit; tenni szeretnék, nyitott vagyok a változásra.

2. LÉLEKERŐ: Kellő erősségű hit és önszeretet, hogy legyen életerőm nap mint nap megküzdeni a kihívásokkal, s közben legyen kitartásom lépésről lépésre elvégezni az érzelmi munkát, ami szükséges.

(Tudati - vagyis "szellem" - terület:)

1. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS: Egyedül én tudom összeszedni magam, megtalálni magam számára a megoldásokat, rendbe rakni az életemet, kiszűrni a külvilág zűrzavaros információáradatából, mi számomra az igaz érték, s egyedül én tudok nemet mondani azokra a dolgokra, amikben nem találom sem a fejlődés lehetőségét, sem a harmóniát. Végül pedig egyedül én tudok segítséget kérni, amikor éppen valamiben elakadtam.

2. ÉRTELEM + TUDÁS = bölcsesség: Az összegyűjtött tudást átszűrve az élettapasztalataimon eljutok egy mélyebben megérlelt megértéshez, ami alapján minden pillanatban meghozhatom a következő döntést, mit lépjek, merre haladjak. Ugyanakkor alázatot gyakorlok, nyitott maradok új dolgok felismerésére, hiszen így maradhat élő számomra a fejlődés folyamata.

Ha ez a négy megvan, akkor "már csak" a CSELEKVÉS-re van szükség,
s biztosan érezhető előrelépéseket fogsz tapasztalni.

Ha bármelyik is hibádzik vagy hiányzik,
valószínűleg nem vagy maradéktalanul elégedett a haladásod ütemével, vagy az elért eredménnyel.

(Olvass tovább, mindenről lesz még szó.)

Ezen az oldalon igyekszem felvázolni egy Egyetemes Emberi Rendszert,
a lehető legegyszerűbben.

 

Egy REND-SZER-t, ami közérthető, mégis átfogja a Test–Lélek–Szellem hármasságának egységét,
és segít alapjaiban rendet rakni önmagadon belül,
hogy minél könnyebben eligazodj a manapság oly divatos önismereti és egészségőrző irányzatok között,
s magabiztosabban, hatékonyabban
 meg tudd találni a nehézségeid gyökerét és megoldásuknak kulcsait.

A célom olyan általános tudásbázist képezni,
ami stabil vonalvezető lehet azok számára, akik szeretnék a saját életüket,
fejlődésüket minél teljesebben a maguk kezébe venni,
és az öngyógyítás ösvényén haladva megtalálni azokat a módszereket és segítőket,
amik és akik az adott pillanatban a lehető legnagyobb előrelépést hozhatják el számukra.

Belülről fakadó indíttatásom a dolgokat egyszerűsíteni, a különböző önismereti és spirituális irányzatokat összefésülni;
előmozdítani az egymáshoz közelítést, az egy nyelven beszélést, a közös nevezőre hozást.

A végeredmény kicsiszolásához azonban Rád is szükségem van,
a gondolkodó elmédre, a befelé figyelő érzékenységedre, a nyitott együttműködésedre.

Bízom abban, azért találtál ide, hogy együtt tovább fejlődhessünk. Te is, és én is.
Megköszönöm, ha kérdéseiddel, észrevételeiddel részt veszel ennek az EGYETEMES EMBERI RENDSZERNEK a pontosításában.

EGY a forma a végtelenségben

Emberként végtelenül összetett és egyedi lények vagyunk.

Lelkünk energiamezejében több száz, vagy inkább több ezer előző élet tapasztalatának esszenciája rezeg,
szellemünk dimenziókon ível át, miközben a mindenség egészének intelligenciájához kapcsolódik;
s bár a test anyaga mérhető és megfogható, számtalan folyamat zajlik benne, melyeket összefüggéseiben látni és értelmezni igen nagy feladat.

Ezen három alkotóelem egységét pedig fűszerezi az adott korszellem és az az egyedi életút, melyet mindannyian járunk.
Így leszünk mi magunk megismételhetetlen létezői az anyatermészetnek,
akik szívbéli kíváncsiságukkal, figyelő és értő tudatosságukkal folyton-folyvást önmaguk teljességét igyekeznek feltárni.

Mindenki érzékel önmagából s a világból egy szeletet, de egyénileg talán sohasem leszünk képesek átlátni (vagy átérezni sem) az egészet.
Vannak összefüggések, amiket megláthatunk, s vannak, amik életünk végéig rejtve maradnak a szemünk elől.
Mindenesetre mások tükrében önmagunkból is többet láthatunk meg, mert...

mindannyian ugyanazon törvények mentén működünk,

lényegünkben nem különbözünk,

s nem is vagyunk olyan bonyolultak,

ha a (szent) hármasság mentén megérzed a lényeget,

és teljesebben megérted önmagad.

Előzetes

Mindenekelőtt fontosnak tartom még megemlíteni, hogy az emberi lény összetettségének leírása valójában nem lehetséges lineáris módon.
Úgy is mondhatnám, akárhány rendszert alkotunk a leírására, egyik sem lesz teljes, mindegyik csak valamiféle kategorizálása lesz a részigazságok egy bizonyos halmazának, vagyis egy adott nézőpontból megfigyelt szelete (egy szeletének vázlatos pillanatképe, stb.) egy sokdimenziós, folyton változó energiarendszernek.

Mégis, a tudatos embernek szüksége van ezen kategóriák megalkotására illetve megismerésére,
mert az ÉRT-ELEM szellemi energiája döntő fontosságú,
akár a világban való eligazodásról legyen szó, akár személyes, benső jól-létünkről.

Szóval ez a rendszer is csak egy nézőpont.

Arra való, hogy elgondolkodj rajta, átszűrd magadon,

s megérleld általa a saját bizonyosságból fakadó szemléletedet.

 

Ezt érzékeltetve, legyen itt egy klasszikusnak számító, ám igen kifejező ábra.

Minden, amit leírunk, nézőpont.

Ám minél több nézőpontot teszünk egymás mellé, annál inkább közelíteni tudunk a valósághoz.

 

Kívánom, hogy felismerések gazdagítsanak!

A LÉLEK

 AZ ÉRZELMI TAPASZTALATOK GYŰJTŐCSARNOKA

A SZELLEM

AZ IRÁNYADÓ ÉS MEGFIGYELŐ INTELLIGENCIA

A TEST

 EZEN KETTŐ LEKÉPEZŐDÉSE AZ ANYAGBAN

Egyetemes Emberi Rendszer

Számtalan rendszer, ami eddig megalkotásra került, összemossa a lélek és a szellem területét. Ennek egyrészt jó oka van, hiszen a kettő szoros kölcsönhatásban egy erőteljes egységet alkot. A két fő alkotóeleme a VALÓDI LÉNY-ünkként emlegetett teljes önvalónknak, valamint együttesen alakítják a SZEMÉLYISÉG-ünket is.

Itt mégis szétválasztva tárgyaljuk őket, mert véleményem szerint ez tisztább és teljesebb képet adhat arról a nehezen megfogható, összetett létformáról, ami maga az EMBER. Ahogyan majd Te is látni fogod, minden rész egyénileg is külön struktúrával rendelkezik, s ezek megismerése tudja az alapját képezni a későbbi együtt-hatás vizsgálatoknak.

A szent hármasság valójában az EMBER.
Ha a katolikus analógiát nézzük, az atya a (teremtő) szellem, a fiú a (megteremtett) test, és a szent lélek pedig... az, aki mindezt megtölti élettel.

Arany középút

Az EGÉSZ-SÉG azt jelenti, hogy TEST-LÉLEK-SZELLEM szoros kölcsönhatásának EGÉSZÉBEN rend van.

Egyensúly van az egyes részek energiaáramlásában, és a részek közötti energiaáramlásban is.
/Nevezhetném ezt integritásnak is, de jobban szeretek magyar szavakat használni./

Ez azt is jelenti, hogy ha az emberi lényről van szó, nincsenek instant megoldások!

Gyakori jelenségnek látom, hogy annyira rá vagyunk kondicionálva a készen kapott vagy félkész megoldásokra, hogy ha találunk egy módszert, ami pillanatnyilag enyhülést hoz az általános közérzetünkben, akkor mindent annak mentén igyekszünk megoldani. Az egyik leggyakoribb ilyen például a pozitív gondolkodás vagy az agyprogramozás, ami egy leromlott érzelmi állapotban hajlamosíthatja az alkalmazóját az elfojtásra és a hasításra, valamint a valóság elferdítésére. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindkét módszer rendkívül hasznos és hatásos, csak megfelelő körültekintéssel érdemes alkalmazni! A legrosszabb eshetőségeket (félelem alapon) újból és újból végigrágni valóban az önostorozás egy módja, ami csak hanyatláshoz vezethet, ilyenkor érdemes a pozitív gondolkodás erejét bevetni. A kellemetlen életkörülményeken viszont csak úgy tudunk változtatni, ha felismerjük teljes valójában a helyzetet.

Az emberi lény – test-lélek-szellem együttesével – egy igen kifinomult, szervesen együttműködő hálózat, ahol minden összefügg mindennel.

Mint a pókháló, amelyiknek bármelyik szakaszát pendíted meg, az érződik az egészben.

Ha például a pozitív gondolatokra való törekvést nézzük, az vitathatatlan tény, hogy a kellemes, megerősítő gondolatok hatására (szellem terület) a lélekben is kellemesebb érzések tudnak keletkezni, és oldódhatnak a diszharmóniák, ami a testi állapotunkra is pozitívan hat, mondjuk könnyül a mellkasunkban a feszültség, vagy lazábbá válnak a vállunk izmai. Ez jó, és valamennyit oldhat is a lélek nehézségeiből, aktivizálva a lélekerőnk tartalékait, öntisztuló folyamatait. Ugyanakkor, ha nem az egészet tartjuk szemelőtt, hosszú távon könnyen egyensúlytalanságok keletkezhetnek.

Az aranyszabály tehát az, hogy mindig az egészet érdemes nézni,
és egy minden irányból megtámogatott tisztulási, emelkedési folyamat hoz
biztosan valódi, tartós, és szívünkből vágyott eredményt.

A továbbiakban a menü segítségével is navigálhatsz az egyes részek között (Mobilon 3 vízszintes vonal.),

vagy használd az oldalak alján található gombokat.

A legbiztosabb megértéshez javasoljuk a TEST – LÉLEK – SZEMÉLY – SZELLEM sorrendet,
de természetesen haladhatsz a belső iránytűd szerint is.

/Ide a főoldalra a fejlécben található logóra kattintva bármikor visszajuthatsz./

Az oldalon található tartalmat folyamatosan bővítem.

Ha értesülni szeretnél a kiegészítésekről, legfrissebb írásokról,
kövesd a Pszichologika FaceBook oldalát:

 

Ajánlott forrásirodalom

SZERVATLASZ

Ryke Geerd Hamer - Barnai Roberto

A MEGÉRTÉS TÁBLÁZATA
A magyarázat

Hadnagy Előd - Deres Anita - Gárdonyi Zsolt

Az Enneagram Bölcsessége

Don Richard Riso - Russ Hudson

Elengedés

Dr. David R. Hawkins

A működő szellem rövid története

 

Ken Wilber

A tudatszintek meghaladása

Dr. David R. Hawkins

A Vörös Oroszlán

Szepes Mária

A SZFÉRÁK

Szabó Judit

A SZFÉRÁK

Szabó Judit